Κατηγορίες

Αναζήτηση προϊόντων

Digital Kolor Shapes

Χρωματολόγιο houseofkolor KS12_s.jpg MBC01FF_KK08_BC25_s.jpg NE512_s.jpg UK04_BC02_s.jpg

Δωρεάν Παράδοση

Δωρεάν παράδοση

εντός πόλεως Θεσσαλονίκης

Primers | Shimrin Bases | Artistic Bases | Urethane (UK) | Kandy | Dry Pearls & Flakes | Brushes Striping

Shimrin® Solid Kolors & Shimrin® Graphic Kolors
BC = Shimrin Solid Kolor - SG = Shimrin Graphic Kolor
κλικ για προεπισκόπηση
BC26
White

Κλικ για προεπισκόπηση
BC25
Black

κλικ για προεπισκόπηση
SG101
Lemon
Yellow
κλικ για προεπισκόπηση
SG102
Chrom.
Yellow
Κλικ για προεπισκόπηση
SG103
Molly
Orange
κλικ για προεπισκόπηση
SG104
Euro
Orange
κλικ για προεπισκόπηση
SG105
Blue
Blood
κλικ για προεπισκόπηση
SG106
Maltise
Maroon
κλικ για προεπισκόπηση
SG107
Magenta

κλικ για προεπισκόπηση
SG108
So-Blue

κλικ για προεπισκόπηση
SG109
Burple

Κλικ για προεπισκόπηση
SG110
Marine
Blue
κλικ για προεπισκόπηση
SG111
Turquoise
κλικ για προεπισκόπηση
SG112
Lavender
κλικ για προεπισκόπηση
SG113
Green
κλικ για προεπισκόπηση
SG114
Pink
κλικ για προεπισκόπηση
SG115
Kosmos Red
Shimrin® Glamour Metallics
κλικ για προεπισκόπηση
BC01
Solar
Gold
Κλικ για προεπισκόπηση
BC02
Orion
Silver
κλικ για προεπισκόπηση
BC03
Galaxy
Grey
κλικ για προεπισκόπηση
BC04
Stratto
Blue
κλικ για προεπισκόπηση
BC05
Lapis
Blue
κλικ για προεπισκόπηση
BC06
Meteor
Maroon
κλικ για προεπισκόπηση
BC07
Gamma Gold
Κλικ για προεπισκόπηση
BC08
Nova Orange
κλικ για προεπισκόπηση
BC09
Planet Green
κλικ για προεπισκόπηση
BC10
Pavo Purple
κλικ για προεπισκόπηση
BC11
Cinder Red
κλικ για προεπισκόπηση
BC12
Zenith Gold
Shimrin® Metajuls®
Shimrin® Metajuls®/Metajuls over BC25 - Black
κλικ για προεπισκόπηση
MBC01
Pale Gold


Κλικ για προεπισκόπηση
MBC01FF
Pale Gold
(Fine)

κλικ για προεπισκόπηση
MBC01CF
Pale Gold
(Coarse)

κλικ για προεπισκόπηση
MBC02
Platinum


κλικ για προεπισκόπηση
MBC02FF
Platinum
(Fine)

κλικ για προεπισκόπηση
MBC02CF
Platinum
(Coarse)

Κλικ για προεπισκόπηση
MBC03
Black
Diamond

κλικ για προεπισκόπηση
MBC03FF
Black
Diamond
(Fine)
κλικ για προεπισκόπηση
MBC03CF
Black
Diamond
(Coarse)
κλικ για προεπισκόπηση
MBC04
Prism
Effect

Shimrin® Metajuls®/Metajuls over BC02 Orion silver
κλικ για προεπισκόπηση
MBC01
Pale Gold


Κλικ για προεπισκόπηση
MBC01FF
Pale Gold
(Fine)

κλικ για προεπισκόπηση
MBC01CF
Pale Gold
(Coarse)

κλικ για προεπισκόπηση
MBC02
Platinum


κλικ για προεπισκόπηση
MBC02FF
Platinum
(Fine)

κλικ για προεπισκόπηση
MBC02CF
Platinum
(Coarse)

Κλικ για προεπισκόπηση
MBC03
Black
Diamond

κλικ για προεπισκόπηση
MBC03FF
Black
Diamond
(Fine)
κλικ για προεπισκόπηση
MBC03CF
Black
Diamond
(Coarse)
κλικ για προεπισκόπηση
MBC04
Prism
Effect

Special Uses for Metajuls
κλικ για προεπισκόπηση
MBC04
tinted with
KK01
over SG106

κλικ για προεπισκόπηση
MBC04
tinted with
KK02
over SG101

Κλικ για προεπισκόπηση
MBC04
tinted with
KK03
over SG106

κλικ για προεπισκόπηση
MBC04
tinted with
KK04
over SG108

κλικ για προεπισκόπηση
MBC04
tinted with
KK05
over SG108

Κλικ για προεπισκόπηση
MBC04
tinted with
KK06
over SG106

κλικ για προεπισκόπηση
MBC04
tinted with
KK07
over SG103

κλικ για προεπισκόπηση
MBC04
tinted with
KK08
over SG103
Κλικ για προεπισκόπηση
MBC04
tinted with
Diamond
over SG113
κλικ για προεπισκόπηση
MBC04
tinted with
KK10
over SG112
κλικ για προεπισκόπηση
MBC04
tinted with
KK11
over SG104
κλικ για προεπισκόπηση
MBC04
tinted with
KK12
over SG101
κλικ για προεπισκόπηση
MBC01FF
tinted with
KK08
over BC25
Shimrin® Designer Pearls & Shimrin® Black Pearls
Shimrin® Designer Pearls
κλικ για προεπισκόπηση
PBC30
Sunrise
κλικ για προεπισκόπηση
PBC31
Sunset
Κλικ για προεπισκόπηση
PBC32
Tangelo
κλικ για προεπισκόπηση
PBC33
Persimmon
κλικ για προεπισκόπηση
PBC34
Razberry
κλικ για προεπισκόπηση
PBC35
Pink
κλικ για προεπισκόπηση
PBC36
Trublue
κλικ για προεπισκόπηση
PBC37
Majik Blue
κλικ για προεπισκόπηση
PBC38
Limetime
κλικ για προεπισκόπηση
PBC39
Hot Pink
Κλικ για προεπισκόπηση
PBC40
Violette
κλικ για προεπισκόπηση
PBC41
Sherwood
κλικ για προεπισκόπηση
PBC42
Platinum
κλικ για προεπισκόπηση
PBC43
Black
κλικ για προεπισκόπηση
PBC44
Snowhite
κλικ για προεπισκόπηση
PBC46
Ket. Kopper
κλικ για προεπισκόπηση
PBC47
Goldmine
κλικ για προεπισκόπηση
PBC48
Cinnamon
κλικ για προεπισκόπηση
PBC49
Silver White
κλικ για προεπισκόπηση
PBC50
Cocoa Pearl
κλικ για προεπισκόπηση
PBC52
Cherry
κλικ για προεπισκόπηση
PBC53
Lime Gold
κλικ για προεπισκόπηση
PBC56
Medium Teal
κλικ για προεπισκόπηση
PBC57 l
Lite Teal
κλικ για προεπισκόπηση
PBC58
Real Teal
κλικ για προεπισκόπηση
PBC59
Emerald Green
κλικ για προεπισκόπηση
PBC63
Lake Violet
Κλικ για προεπισκόπηση
PBC64
Orange
κλικ για προεπισκόπηση
PBC65
Passion
κλικ για προεπισκόπηση
PBC66
Bittersweet II
κλικ για προεπισκόπηση
PBC67
Red II
κλικ για προεπισκόπηση
PBC68
Magenta II
Shimrin® Designer Pearls
κλικ για προεπισκόπηση
PBC100
Black Sparkle
κλικ για προεπισκόπηση
PBC102
Black Gold
κλικ για προεπισκόπηση
PBC103
Cortez Blue
κλικ για προεπισκόπηση
PBC104
Midnite Blue
κλικ για προεπισκόπηση
PBC107
Deep Lilac
Shimrin® Kandy Basecoats
κλικ για προεπισκόπηση
KBC01
Brandywine
κλικ για προεπισκόπηση
KBC02
Lime Gold
Κλικ για προεπισκόπηση
KBC03
Wild Cherry
κλικ για προεπισκόπηση
KBC04
Oriental Blue
κλικ για προεπισκόπηση
KBC05
Cobalt Blue
κλικ για προεπισκόπηση
KBC06
Burgundy
κλικ για προεπισκόπηση
KBC07
Root Beer
κλικ για προεπισκόπηση
KBC08
Tangerine

κλικ για προεπισκόπηση
KBC09
Organic
Green
Κλικ για προεπισκόπηση
KBC10
Purple

κλικ για προεπισκόπηση
KBC11
Apple
Red
κλικ για προεπισκόπηση
KBC12
Pagan
Gold
κλικ για προεπισκόπηση
KBC13
Burple

κλικ για προεπισκόπηση
KBC14
Spanish
Gold
κλικ για προεπισκόπηση
KBC15
Teal
κλικ για προεπισκόπηση
KBC16
Magenta
Κλικ για προεπισκόπηση
KBC17
Violette
κλικ για προεπισκόπηση
KBC18
Pink
κλικ για προεπισκόπηση
KBC19
Scarlet
κλικ για προεπισκόπηση
KBC20
Persimmon
κλικ για προεπισκόπηση
KBC21
Majestic
Shimrin® Kameleon® Kolors
KAMELEON KOLORS MUST BE SPRAYED OVER BLACK FOR BEST RESULTS
κλικ για προεπισκόπηση
KF01
Red to
Gold
κλικ για προεπισκόπηση
KF02
Cyan to
Purple
Κλικ για προεπισκόπηση
KF02
Silver to
Green
κλικ για προεπισκόπηση
KF04
Green to
Purple
κλικ για προεπισκόπηση
KF05
Magen to
Gold
κλικ για προεπισκόπηση
KF06
Gold to
Silver
κλικ για προεπισκόπηση
KF08
Blue to
Red
Shimrin® Neons
NEONS HAVE LIMITED LIGHTFASTNESS AND ARE NOT INTENDED FOR OVERALL PAINT JOBS
κλικ για προεπισκόπηση
NE501
Yellow
Neon
κλικ για προεπισκόπηση
NE502
Pink
Neon
Κλικ για προεπισκόπηση
NE503
Orange
Neon
κλικ για προεπισκόπηση
NE504
Red
Neon
κλικ για προεπισκόπηση
NE505
Magenta
Neon
κλικ για προεπισκόπηση
NE506
Blue
Neon
κλικ για προεπισκόπηση
NE507
Green Neon
Κλικ για προεπισκόπηση
NE508
Chartreuse Neon
κλικ για προεπισκόπηση
NE509
Honey Neon
κλικ για προεπισκόπηση
NE510
Vermillion Neon
κλικ για προεπισκόπηση
NE512
Violet Neon

Καλάθι αγορών

 x 
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Σύνδεση Χρήστη

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 17 επισκέπτες και κανένα μέλος

650471
TodayToday492
YesterdayYesterday479
This_WeekThis_Week930
This_MonthThis_Month15297
All_DaysAll_Days650471

Συνεργαζόμαστε με:

elta_logo.jpg

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της και τη βελτίωση της περιήγησής σας. Πατώντας "Agree" αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information