Κατηγορίες

Αναζήτηση προϊόντων

Digital Kolor Shapes

Χρωματολόγιο houseofkolor KS12_s.jpg MBC01FF_KK08_BC25_s.jpg NE512_s.jpg UK04_BC02_s.jpg

Δωρεάν Παράδοση

Δωρεάν παράδοση

εντός πόλεως Θεσσαλονίκης

Primers | Shimrin Bases | Artistic Bases | Urethane (UK) | Kandy | Dry Pearls & Flakes | Brushes Striping

Dry Flakes
F size - 1/64th to 1/166th Hex and Rectangle
MF size- 1/256th Rectangle and Square - UMF - 1/256th to 1/500th square
κλικ για προεπισκόπηση
F14
Rainbo
over
BC25
κλικ για προεπισκόπηση
F15
Silver
over
BC25
Κλικ για προεπισκόπηση
F16
Lite Gold
over
BC25
κλικ για προεπισκόπηση
F17
Dark Gold
over
BC25
κλικ για προεπισκόπηση
F18
Orange
over
BC25
κλικ για προεπισκόπηση
F19
Apricot
over
BC25
κλικ για προεπισκόπηση
F20
Red
over
BC25
κλικ για προεπισκόπηση
F21
Fuschia
over
BC25
κλικ για προεπισκόπηση
F22
Royal Blue
over
BC25
Κλικ για προεπισκόπηση
F23
Green
over
BC25
κλικ για προεπισκόπηση
F24
Abalone
over
BC26
κλικ για προεπισκόπηση
F28
Kamen Blue
over
BC25
κλικ για προεπισκόπηση
F31
Rich Gold
over
BC25
κλικ για προεπισκόπηση
F32
Fireball
over
BC25
κλικ για προεπισκόπηση
F33
Fine Rainbo
over
BC25
Κλικ για προεπισκόπηση
F34
Pink Rose
over
BC25
κλικ για προεπισκόπηση
F61 Mini
Kamen Blue
over
BC25
κλικ για προεπισκόπηση
F64 Mini
Rich Gold
over
BC25
κλικ για προεπισκόπηση
F65 Mini
Fireball
over
BC25
κλικ για προεπισκόπηση
F66 Mini
Pink Rose
over
BC25
Translucent Flakes
κλικ για προεπισκόπηση
F70
Translucent
Red Gold
over BC25
κλικ για προεπισκόπηση
F70
Translucent
Red Gold
over BC26
κλικ για προεπισκόπηση
F70
Translucent
Red Gold
over BC03
κλικ για προεπισκόπηση
F70
Translucent
Red Gold
over BC10
κλικ για προεπισκόπηση
F71
Translucent
Green Gold
over BC25
κλικ για προεπισκόπηση
F71
Translucent
Green Gold
over BC26
κλικ για προεπισκόπηση
F71
Translucent
Green Gold
over BC03
Κλικ για προεπισκόπηση
F71
Translucent
Green Gold
over BC10
κλικ για προεπισκόπηση
F72
Translucent
Blue Green
over BC25
κλικ για προεπισκόπηση
F72
Translucent
Blue Green
over BC26
κλικ για προεπισκόπηση
F72
Translucent
Blue Green
over BC03
κλικ για προεπισκόπηση
F72
Translucent
Blue Green
over BC10
κλικ για προεπισκόπηση
F73
Translucent
Violet Red
over BC25
Κλικ για προεπισκόπηση
F73
Translucent
Violet Red
over BC26
κλικ για προεπισκόπηση
F73
Translucent
Violet Red
over BC03
κλικ για προεπισκόπηση
F73
Translucent
Violet Red
over BC10
Kolor Shift Flakes Mini Flakes
κλικ για προεπισκόπηση
F74
Kolor Shift
Green Purple
over BC25
Κλικ για προεπισκόπηση
F75
Kolor Shift
Blue Red
over BC25
κλικ για προεπισκόπηση
F76
Kolor Shift
Gold Green
over BC25
κλικ για προεπισκόπηση
MF01
Gold Mini
Flake over
BC25
(1/256th")
κλικ για προεπισκόπηση
MF02
Silver Mini
Flake over
BC25
(1/256th")
Ultra flakes
Κλικ για προεπισκόπηση
UMF01
Ultra Gold
Flake over
over BC25
(1/500th")
κλικ για προεπισκόπηση
UMF02
Ultra Silver
Mini Flake
over BC25
(1/500th")
κλικ για προεπισκόπηση
UMF03
Ultra Rainbo
Mini Flake
over BC25
(1/256th")
κλικ για προεπισκόπηση
UMF04
Ultra Rainbo
Mini Flake
over BC25
(1/500th")
Ice Pearls
κλικ για προεπισκόπηση
IP01
Ice Gold
over BC25
Κλικ για προεπισκόπηση
IP01
Ice Gold
over SG102
κλικ για προεπισκόπηση
IP02
Ice White
over BC25
Κλικ για προεπισκόπηση
IP02
Ice White
over BC26
κλικ για προεπισκόπηση
IP03
Ice Red
over BC25
κλικ για προεπισκόπηση
IP03
Ice Red
over SG107
Κλικ για προεπισκόπηση
IP03
Ice Red
over SG109
κλικ για προεπισκόπηση
IP04
Ice Violet
over BC25
Κλικ για προεπισκόπηση
IP04
Ice Violet
over SG107
κλικ για προεπισκόπηση
IP05
Ice Blue
over BC25
κλικ για προεπισκόπηση
IP05
Ice Blue
over SG107
Κλικ για προεπισκόπηση
IP05
Ice blue
over SG114
κλικ για προεπισκόπηση
IP06
Ice Green
over BC25
Κλικ για προεπισκόπηση
IP06
Ice Green
over SG111
κλικ για προεπισκόπηση
IP07
Ice
Turquoise
over BC25
Kosmic Pearls
κλικ για προεπισκόπηση
KDP2001
Silver
Streak
Κλικ για προεπισκόπηση
KDP2002
Gold
Rush
κλικ για προεπισκόπηση
KDP2003
Blushing
Red
Κλικ για προεπισκόπηση
KDP2004
Copper
Penny
κλικ για προεπισκόπηση
KDP2005
Summertime
Green
Κλικ για προεπισκόπηση
KDP2006
Ocean
Blue
κλικ για προεπισκόπηση
KDP2007
Turquoise
Kosmic Long-Glo
KLG100
Green
Glow-In-The-Dark
KLG101
Blue Green
Glow-In-The-Dark
KLG100
blue
Glow-In-The-Dark
KLG101
violet
Glow-In-The-Dark

Dry Pearls & Dry Sparkle Pearls
Dry Pearls (DP)
κλικ για προεπισκόπηση
over black
Κλικ για προεπισκόπηση
over white
κλικ για προεπισκόπηση
over black
κλικ για προεπισκόπηση
over white
κλικ για προεπισκόπηση
over black
κλικ για προεπισκόπηση
over white
DP16 Razberry DP18 Cinnamon DP19 Glint Gold
κλικ για προεπισκόπηση
over black
Κλικ για προεπισκόπηση
over white
κλικ για προεπισκόπηση
over black
κλικ για προεπισκόπηση
over white
κλικ για προεπισκόπηση
over black
κλικ για προεπισκόπηση
over white
DP20 Rosetta Red DP21 Lazuli Blue DP22 Osiris Green
κλικ για προεπισκόπηση
over black
Κλικ για προεπισκόπηση
over white
κλικ για προεπισκόπηση
over black
κλικ για προεπισκόπηση
over white
κλικ για προεπισκόπηση
over black
κλικ για προεπισκόπηση
over white
DP23 Egyptian Gold DP24 Alabaster White DP25 Lite Orange
κλικ για προεπισκόπηση
over black
Κλικ για προεπισκόπηση
over white
κλικ για προεπισκόπηση
over black
κλικ για προεπισκόπηση
over white
κλικ για προεπισκόπηση
over black
κλικ για προεπισκόπηση
over white
DP26 Deep Orange DP27 Violet DP28 Silver
κλικ για προεπισκόπηση
over black
Κλικ για προεπισκόπηση
over white
κλικ για προεπισκόπηση
over black
κλικ για προεπισκόπηση
over white
κλικ για προεπισκόπηση
over black
κλικ για προεπισκόπηση
over white
DP29 Green DP30 Turquoise DP31 Aztec
κλικ για προεπισκόπηση
over black
Κλικ για προεπισκόπηση
over white
κλικ για προεπισκόπηση
over black
κλικ για προεπισκόπηση
over white
κλικ για προεπισκόπηση
over black
κλικ για προεπισκόπηση
over white
DP32 - Lilac DP33 Glade Green DP34 Inca Gold
κλικ για προεπισκόπηση
over black
Κλικ για προεπισκόπηση
over white
κλικ για προεπισκόπηση
over black
κλικ για προεπισκόπηση
over white
κλικ για προεπισκόπηση
over black
κλικ για προεπισκόπηση
over white
DP35 Deep Blue DP36 Lime Green DP37 Rich Pink
κλικ για προεπισκόπηση
over black
Κλικ για προεπισκόπηση
over white
κλικ για προεπισκόπηση
over black
κλικ για προεπισκόπηση
over white
κλικ για προεπισκόπηση
over black
κλικ για προεπισκόπηση
over white
DP38 Blue Green DP39 Lavender Green DP40 Graphite
κλικ για προεπισκόπηση
over black
Κλικ για προεπισκόπηση
over white
κλικ για προεπισκόπηση
over black
κλικ για προεπισκόπηση
over white
κλικ για προεπισκόπηση
over black
κλικ για προεπισκόπηση
over white
DP41 Rusty Red DP42 Blueberry DP43 Sea Green
κλικ για προεπισκόπηση
over black
κλικ για προεπισκόπηση
over white
κλικ για προεπισκόπηση
over black
κλικ για προεπισκόπηση
over white
DP45 Purple Haze DP46 Bluegras

Dry Sparkle Pearls (DR)
κλικ για προεπισκόπηση
over black
κλικ για προεπισκόπηση
over white
κλικ για προεπισκόπηση
over black
κλικ για προεπισκόπηση
over white
DR01 White Sparkle DR02 Gold Sparkle

Kameleon® Pearls
κλικ για προεπισκόπηση
KPF100
Green to
Blue
over BC25
κλικ για προεπισκόπηση
KPF100
Green to
Blue over
SG108
κλικ για προεπισκόπηση
KPF100
Green to
Blue
over SG110
Κλικ για προεπισκόπηση
KPF100SF
Green to
Blue over
BC25
κλικ για προεπισκόπηση
KPF101
Gold to
Green over
BC25
κλικ για προεπισκόπηση
KPF101
Gold to
Green over
SG103
κλικ για προεπισκόπηση
KPF101
Gold to
Green over
SG108
κλικ για προεπισκόπηση
KPF101SF
Gold to
Green
over BC25
κλικ για προεπισκόπηση
KPF102
Copper Red
to Green
over BC25
Κλικ για προεπισκόπηση
KPF102
Copper Red
to Green
over SG101
κλικ για προεπισκόπηση
KPF102
Copper Red
to Green
over SG106
κλικ για προεπισκόπηση
KPF102
Copper Red
to Green
over SG109
κλικ για προεπισκόπηση
KPF102SF
Copper Red
to Green
over BC25
κλικ για προεπισκόπηση
KPF103
Sapphire
over
BC25
κλικ για προεπισκόπηση
KPF103
Sapphire
over
SG106
Κλικ για προεπισκόπηση
KPF103SF
Sapphire
over
BC25
κλικ για προεπισκόπηση
KPF104
Aquarius
over
BC25
κλικ για προεπισκόπηση
KPF104
Aquarius
over
SG112
κλικ για προεπισκόπηση
KPF104SF
Aquarius
over
BC25
Kameleon® Opals
κλικ για προεπισκόπηση
KOP1
Purple
Passion
over BC25
κλικ για προεπισκόπηση
KOP1
Purple
Passion
over SG109
κλικ για προεπισκόπηση
KOP2
Maple-Nut
over
BC25
Κλικ για προεπισκόπηση
KOP2
Maple-Nut
Blue over
over SG108
κλικ για προεπισκόπηση
KOP3
Dorado
Dreams
over BC25
κλικ για προεπισκόπηση
KOP3
Dorado
Dreams
over SG106
κλικ για προεπισκόπηση
KOP3
Dorado
Dreams
over SG112
κλικ για προεπισκόπηση
KOP4
Tequila
Sunrise
over BC25
κλικ για προεπισκόπηση
KOP4
Tequila
Sunrise
over SG105
Κλικ για προεπισκόπηση
KOP9
Honey
Blush
over BC25
κλικ για προεπισκόπηση
KOP9
Honey
Blush
over SG104
κλικ για προεπισκόπηση
KOP10
Shady
Green
over BC25
κλικ για προεπισκόπηση
KOP10
Shady
Green
over SG112
κλικ για προεπισκόπηση
KOP11
Burnt
Lime
over BC25
κλικ για προεπισκόπηση
KOP11
Burnt
Lime
over SG103
Κλικ για προεπισκόπηση
KOP11
Burnt
Lime
over SG108
κλικ για προεπισκόπηση
KOP12
Plum
Blue
over BC25
κλικ για προεπισκόπηση
KOP12
Plum
Blue
over SG107

Καλάθι αγορών

 x 
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Σύνδεση Χρήστη

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 18 επισκέπτες και κανένα μέλος

650472
TodayToday493
YesterdayYesterday479
This_WeekThis_Week931
This_MonthThis_Month15298
All_DaysAll_Days650472

Συνεργαζόμαστε με:

elta_logo.jpg

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της και τη βελτίωση της περιήγησής σας. Πατώντας "Agree" αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information